Databank Arbo & Milieu

  De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door de Databank Arbo & Milieu. Deze bevat ruim 52.000 verschillende documenten die door onze eigen redactie dagelijks worden geactualiseerd. Onze databank is een uitstekend hulpmiddel voor elke professional die gebruik maakt van juridische informatie op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Onze databank bevat ook de meest voorkomende wetten en regels aangaande bouw en ruimtelijke ordening. WABO-breed dus.

  Onze databank bevat de volgende informatie:
  Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, incl. toelichtingen, bijlagen en wijzigingen)
  Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen)
  Internationale wetgeving (protocollen en verdragen)
  Provinciale wetgeving en beleidsplannen
  Nederlandse en Europese jurisprudentie
  Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken)
  Pseudo-wetgeving (aanbevelingen, BREF, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc.)
  Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc.)
  Checklijsten
  Kennismaken
  De informatie in de databank wordt dagelijks bijgewerkt aan de hand van gepubliceerde wijzigingen. U bent ervan verzekerd dat u altijd met de meest actuele informatie werkt. Doordat wij gepubliceerde wijzigingen direct verwerken, zijn wij in staat u ook te laten zien welke wijzigingen nog in werking moeten treden. Zo kunt u dus daadwerkelijk anticiperen op toekomstige wetgeving.

  Onze databank is browser-onafhankelijk en biedt de gebruiker een uitgebreide set aan zoekfuncties.