Deze online tool is altijd toegankelijk en zorgt ervoor dat alle nationale en Europese wet- en regelgeving koppelt aan uw activiteiten. Uw register kan worden voorzien van meerdere kolommen zodat u ook een relatie kunt leggen naar afdelingen, functionarissen, procedures etc. bedrijfseigen documenten zoals uw RIE of omgevingsvergunning kunnen worden opgenomen en er is automatisch een koppeling met hoofd- en subonderwerpen zodat uw register eenvoudig te begrijpen is. Per register is er een specifieke wijzigingspagina waarop alle wijzigingen in een door u aangegeven periode worden weergegeven.

   

  Tool Compliance

  Met het uitkomen van de nieuwe ISO 14001:2015 is er veel veranderd in het aantoonbaar maken van naleving van wet- en regelgeving. In het verleden was het voldoende om te zeggen dat je aan wet- en regelgeving voldeed, tegenwoordig moet je laten zien én bewijzen dat je hier daadwerkelijk aan voldoet. RDMG Uitgevers heeft als dè specialist in digitale naslagwerken op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid een tool ontwikkelt die dit mogelijk maakt. In slechts drie stappen bent u aantoonbaar compliant: beschrijven van de borging, vastleggen taken en borgen uitvoering van taken. Kort gezegd legt de tool vast, per regel uit een bestaand register van wet- en regelgeving, hoe de naleving van die wettelijke verplichting binnen uw organisatie is geborgd. Middels uitvoering van vastgelegde taken maakt u dit vervolgens aantoonbaar. Op deze manier maakt u aantoonbaar dat u voldoet aan ISO 14001:2015 en ISO 45001

   

  Databank Arbo & Milieu

  Al vanaf 1996 het meest volledige en actuele naslagwerk voor de professional op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Een hoeveelheid van maar liefst 53.000 documenten is voor u praktisch toegankelijk gemaakt. Wij houden deze voor u actueel aan de hand van alle wijzigingen in wet- en regelgeving , die dagelijks door onze eigen redactie worden verwerkt. Databank Arbo & Milieu is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die gebruik maakt van juridische informatie op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsveiligheid én bevat ook de meest voorkomende wetten en regels aangaande Bouw en Ruimtelijke ordening. Databank Arbo & Milieu bevat de volgende informatie: Nationale wetgeving (wetten, besluiten, regelingen, inclusief toelichtingen, bijlagen en wijzigingen), Europese wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten en beschikkingen), Provinciale wetgeving en beleidsplannen, Nederlandse en Europese jurisprudentie, Beleid (Kamerstukken, ontwerpwetgeving, convenanten en meerjarenafspraken), Pseudo-regelgeving (aanbevelingen, BREF, handleidingen, PGS- en CPR-richtlijnen etc.), Praktijkinformatie (brochures, rapporten etc.) én alsof dat nog niet genoeg is, hebben wij ook voor u opgenomen: akkoorden, convenanten, Green deals, Meerjarenafspraken, ontwerpwetgeving, overeenkomsten, richtlijnen en Stoffenlijsten.

   

  Cursussen

  RDMG Uitgevers biedt meer dan online naslagwerken. Een waardevolle aanvulling in onze dienstverlening vormen de diverse cursussen rondom actuele wet- en regelgeving. Daarmee komt u pas echt goed beslagen ten ijs! Samen met onze samenwerkingspartners bieden wij u gedurende het gehele jaar een uitgebreid aanbod van actuele cursussen die op verschillende locaties in het land worden aangeboden. Direct in de agenda kijken wanneer de cursussen gepland staan? Klik hier voor de cursusagenda.

   

   

  Benieuwd naar onze Producten en Diensten geworden?

  Kennismaken